Menu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem

Pracuj z nami

Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju Sp. z o.o. organ prowadzący Niepubliczna Szkołę Podstawową „Przystanek Szkoła” dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu poszukuje osób do pracy na stanowisku :

 

 NAUCZYCIEL WYCHOWANIA WCZESNOSZKOLNEGO

 

Do głównych zadań nauczyciela wychowania wczesnoszkolnego należy:

 • Prowadzenie i odpowiedzialność za realizację podstawy programowej opartej na pełnej znajomości dziecka, jego środowiska rodzinnego, programu terapii nauczania i wychowania w klasie I –III dla dzieci uczących się ogólną podstawą programową lub dla dzieci uczących się specjalną podstawą programową.
 • Dostosowanie materiałów edukacyjnych do specyficznych potrzeb dziecka z autyzmem.
 • Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z dziećmi.
 • Tworzenie kompleksowych programów pedagogiczno - terapeutycznych.
 • Systematyczna ewaluacja celów terapii.
 • Współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, zdrowotną i inną.
 • Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i terapeutycznej dziecka oraz grupy wg ustalonych zasad.
 • Otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywanie kontaktu z rodzicami swoich wychowanków w celu: poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia form pracy oraz ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych i wychowawczych.
 • Przygotowanie sali do zajęć: dbanie o jej wystrój, pomoce dydaktyczne, pomoce terapeutyczne oraz utrzymanie w sali ładu i porządku.
 • Zaangażowanie i uczestnictwo w spotkaniach zespołu.
 • Angażowanie  się w przygotowanie i czynne uczestniczenie w wydarzeniach specjalnych organizowanych przez Szołę.

 

 Warunki formalne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (mile widziane dodatkowe z zakresu oligofrenopedagogiki)
 • kursy i szkolenia z zakresu metod pracy z dziećmi/osobami z autyzmem.

 

Dodatkowo do tej pracy potrzebne będą:

 • gotowość do pracy w zespole
 • gotowość do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • gotowość do superwizji swojej pracy
 • umiejętność jasnej komunikacji (zarówno słuchania jak też wyrażania się)
 • umiejętność skutecznej obsługi komputera w środowisku Windows

 

Oferujemy umowę o pracę.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać cv oraz list motywacyjny z nazwiskiem kandydata.

Rozpatrywane będą tylko oferty osób posiadających wymagania kwalifikacyjne.

 

 

 

Kontakt z nami

Przystanek Szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami
ze Spektrum Autyzmu

ul. Oboźna 29b
30-010 Kraków

biuro@mcwr.pl
tel. 12 446 92 67
tel. kom. +48 668 007 263

Dyrektor szkoły:
Katarzyna Szczerbik

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Oboźna 29b, 30-010 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »