Menu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem

O szkole

Pierwsza w Krakowie!

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu "Przystanek Szkoła" prowdzi kształcenie:

- dla uczniów z autyzmem oraz z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

- dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

Szkoła jest wpisana do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa ewidencji placówek oświatowych.

Numer wpisu: 4430.2.26.

 

Przystanek Szkoła to: 

czteroosobowe lub pięcioosobowe zespoły klasowe prowadzone przez nauczyciela i terapeutę, autorski program wyrównywania deficytów rozwojowych i wspierania dzieci,  indywidualne programy terapeutyczne tworzone z myślą o szczególnych potrzebach każdego dziecka,  kadra specjalistów posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi z problemami rozwojowymi, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  możliwość uczestniczenia w wielu specjalistycznych zajęciach terapeutycznych o charakterze indywidualnym i grupowym,   możliwość realizacji nauczania w trybie indywidualnym w tym również na terenie domu.

Przystanek Szkoła prowadzi zajęcia edukacyjne, specjalistyczne, świetlicę oraz zapewnia zajęcia dla dzieci 12 miesięcy w roku ( z wyłączeniem dni w których szkoła jest nieczynna). Działamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-16.00.

Szkoła mieści się w nowocześnie urządzonym budynku, zlokalizowanym w centrum Krakowa z parkingiem dla rodziców. Na potrzeby Dzieci oddano przestronne pomieszczenia do zajęć grupowych i indywidualnych, jadalnię, salę do zajęć ruchowych oraz salę do SI.

Oprócz zajęć szkolnych Dzieci mają możliwość korzystania z indywidualnych zajęć prowadzonych przez:  

psychologa, fizjoterapeutę (terapeutę SI), logopedę,  pedagoga specjalnego.

Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach:

na ściance wspinaczkowej, muzykoterapii, tańcach, na basenie, w kuchni dydaktyczneji, nformatycznych, plastycznych, sportowych.

Organizujemy wycieczki i zielone szkoły.

Dla dzieci szkolnych i realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne istnieje możliwość bezpłatnego transportu finansowanego przez Urząd Miasta Krakowa (lub urząd gminy na terenie której mieszka dziecko). 

Kontakt z nami

Przystanek Szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami
ze Spektrum Autyzmu

ul. Oboźna 29b
30-010 Kraków

biuro@mcwr.pl
tel. 12 446 92 67
tel. kom. +48 668 007 263

Dyrektor szkoły:
Katarzyna Szczerbik

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Oboźna 29b, 30-010 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »