Menu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem

Staże

Istnieje możliwość odbycia stażu w Przystanku Szkoła.

Do współpracy zapraszamy studentów i absolwentów psychologii, pedagogiki oraz innych pokrewnych specjalności, osoby które posiadają osobiste predyspozycje do pracy z dziećmi i są zainteresowane problematyką zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz metodami wspierania rozwoju małych dzieci z autyzmem.

Staż w wymiarze teoretycznym i praktycznym obejmuje:

  • udział w warsztatach edukacyjnych dotyczących problematyki autyzmu,
  • udział w indywidualnych zajęciach terapeutycznych
  • udział w grupowych zajęciach terapeutycznych
  • udział w zajęciach świetlicowych i wydarzeniach organizowanych przez placówkę

Staż rozpoczyna się w październiku i trwa do czerwca.

Osoby zainteresowane odbyciem stażu prosimy o przesłanie CV na adres:

karolina.sobierska@przystanek-przedszkolak.pl

Kontakt z nami

Przystanek Szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami
ze Spektrum Autyzmu

ul. Oboźna 29b
30-010 Kraków

biuro@mcwr.pl
tel. 12 446 92 67
tel. kom. +48 668 007 263

Dyrektor szkoły:
Katarzyna Szczerbik

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Oboźna 29b, 30-010 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »