Deklaracja dostępności Ustawienia:
Menu

Przystanek Przedszkolak - Niepubliczne przedszkole dla dzieci z autyzmem

Niepubliczna szkoła dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Nauczanie domowe

Oferta nauczania domowego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi realizującymi podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:

 • zajęcia rewalidacyjne z doświadczonymi nauczycielami i specjalistami na terenie szkoły;
 • wsparcie psychologa, pedagoga, fizjoterapeuty, terapeuty SI, logopedy, terapeuty terapii ręki, muzykoterapeuty, aromaterapeuty;
 • regularne konsultacje ze specjalistami i nauczycielami;
 • wsparcie metodyczne nauczycieli w realizacji podstawy programowej;
 • możliwość przygotowania indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego;
 • dostęp do pomocy dydaktycznych wspierających realizację podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły;
 • dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnychi programów multimedialnych;
 • możliwość udziału w realizowanych przez szkołę projektach i programach zewnętrznych;
 • dostęp do biblioteczki szkolnej.

 

Oferta nauczania domowego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi realizującymi ogólną podstawę programową:

 • zajęcia rewalidacyjne z doświadczonymi nauczycielami i specjalistami na terenie szkoły;
 • wsparcie psychologa, pedagoga, fizjoterapeuty, terapeuty SI, logopedy, terapeuty terapii ręki, muzykoterapeuty, aromaterapeuty;
 • konsultacje ze specjalistami i nauczycielami umożliwiające przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych;
 • stacjonarne konsultacje dla dzieci z nauczycielami (po wcześniejszym zgłoszeniu udziału dziecka);
 • dostęp do podręczników, programów multimedialnych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
 • dostęp do pomocy dydaktycznych wspierających realizację podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły;
 • możliwość przygotowania indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego;
 • możliwość udziału w realizowanych przez szkołę projektach i programach zewnętrznych;
 • dostęp do biblioteczki szkolnej;
 • możliwość dostosowania terminów egzaminów do potrzeb Rodziców i Uczniów;
 • organizację rocznych egzaminów kwalifikacyjnych.

 

Proces rekrutacji do "Przystanku Szkoła" obejmuje:

 • złożenie podania wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz niezbędną dokumentacje dziecka określającą zarys funkcjonowania dziecka np. opinia psychologa, opinia logopedy, opinia fizjoterapeuty itp.
 • spotkanie rodziców z dyrektorem
 • zajęcia indywidualne dziecka z psychologiem lub pedagogiem (od 1 do 3 spotkań)
 • decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły
 • podpisanie umowy z rodzicami

Opłaty dla klas 0 - VIII

Opłata za postępowanie rekrutacyjne 1500 zł

Czesne 3600 zł rocznie (płatne w 12 ratach po 300 zł miesięcznie)

 

Wymagane dokumenty do rekrutacji do szkoły:

 • Podanie o przyjęcie do Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Przystanek Szkoła".
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm lub autyzm sprzężony z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.
 • Oświadczenie o zapewnienie Uczniowi warunków do nauki domowej.
 • Zobowiązanie o przystąpieniu Ucznia do egzaminów kwalifikacyjnych.
 • Wniosek o zezwolenie Dyrektora Szkoły na nauczanie domowe (wzór dostępny w szkole).

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją.
Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »